Wij zijn Buitengoed Geul & Maas (voorheen Landgoederenzone), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers
werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven,
de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we van
Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners!

In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een update over het Buitengoed!

 
       
 

Het verhaal van de studenten en de initiafnemers van het vega centrum……

Tijdens één van de inspiratiesessies in het voorjaar van 2014 werd door Annie Debie het idee geopperd om een vegetarisch zorgcentrum te starten in één van de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas. Maar is dat haalbaar? Is hier een doelgroep voor en hoe ga je dit starten? Studenten van Hotel Management School Maastricht hebben hier onderzoek naar gedaan. “Wat is het meest passende concept voor een vegacentrum in de regio Buitengoed Geul & Maas?” >>

 
 
 

Opening pelgrimsherberg en schelpenroute Santiago in Houthem

Op 7 maart werd Houthem – Sint Gerlach bezocht door maar liefst 100 pelgrims die van plan zijn om de wereldberoemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te voet of per fiets te gaan. De pelgrims bezochten een bijeenkomst van het Sint Jacobsgenootschap en konden voor het eerst een deel van de nieuwe schelpenroute (bewegwijzering) lopen. Deze nieuw route brengt hen bij de gerenoveerde refugio (pelgrimsherberg) naast de Houthemse parochiekerk. >>

 
 
 

De handen uit de mouwen tijdens Boomfeestdag Buitengoed Geul & Maas op 11 maart

Op woensdag 11 maart heeft Buitengoed Geul & Maas een boomfeestdag georganiseerd: samen met initiatiefnemers, basisscholen en vrijwilligers zijn er op diverse plekken bomen en groen aangeplant. Er is hard gewerkt door de vele deelnemers. >>

 
 
 

Groen licht voor restauratie Hoeve Klinkenberg in Meerssen

De Provincie Limburg gaat ervoor zorgen dat de eerder verleende subsidie (ad € 500.000) voor het restaureren van Hoeve Klinkenberg in Rothem (gemeente Meerssen) behouden blijft, omdat de initiatiefnemers/eigenaars van de hoeve een lening van het Nationaal Restauratiefonds gekregen hebben. Daarmee kan, na de besluitvorming bij de gemeente Meerssen over hun bijdrage van 100.000 euro, de restauratie na een aantal jaren van onzekerheid eindelijk van start. >>

 
 
 

Ontwikkeling in Kanjelzone

In januari 2015 heeft een co-designsessie plaatsgevonden over de toekomst van de Kanjelzone. Het gaat hier om een complexe opgave waarin verschillende doelstellingen bij elkaar komen: het benutten van de grote kansen van de zone als recreatiegebied, de herontwikkeling met mogelijk zelfbeheer van Hoeve Rome, de aanleg van opvangbuffers voor water door het waterschap, het schoonmaken van de Kanjel en ruimte geven aan natuurontwikkeling, het onderzoeken van de mogelijkheden van stadslandbouw en/of een buurttuin en het verbeteren van de toegankelijkheid en ontsluiting van het gebied. >>