Wij zijn Buitengoed Geul & Maas, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we van Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners!

In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een update over het Buitengoed!

 
       
 

Het verhaal van… Marc Heusschen

Buitengoed Geul & Maas zit landschapper Marc Heusschen gewoonweg in de genen. Woonachtig in het oudste huis van Berg en Terblijt is hij ook fysiek verbonden met dit gebied. Marc had eigenlijk sportleraar willen worden, maar dat liep anders. Afzien op zijn mountainbike is dagelijkse kost. Meer bekend is hij als medeoprichter van landschapsontwerpbureau Heusschen-Copier. Met Ramón Copier vormt hij al jarenlang een succesvol team. >>

 
 

Bestuurders ervaren Buitengoed

Op 22 september was er een bustour voor de statenleden van de Provincie en de gemeenteraadsleden van de samenwerkende overheden in Buitengoed Geul & Maas (foto’s klik hier) De kans om te praten over de actuele stand van zaken en toekomst van het Buitengoed, maar ook om een aantal pareltjes van dichtbij te beleven. De tour ging langs diverse uitgevoerde en lopende projecten in het Buitengoed. Duidelijk werd dat je samen toegevoegde waarde hebt en als overheid vooruit moet kijken. >>

 
 

Beleefweek in Buitengoed Geul & Maas

Tijdens de eerste Beleefweek Zuid-Limburg (16 t/m 24 september) van Nationaal Landschap Zuid-Limburg konden belangstellenden genieten van meer dan 40 aantrekkelijke activiteiten in heel Zuid-Limburg. In Buitengoed Geul & Maas was er speciale aandacht voor de Curfsgroeve en Chateau St. Gerlach. >>

 
 

Open Monumentendag 2017

Met veel plezier en enthousiasme heeft Villa Kruisdonk op zondag 10 september deelgenomen aan de jaarlijkse Open Monumentendag. Wat betreft de invulling van de Monumentendag in Buitengoed Geul & Maas werd het initiatief dit jaar meer bij de eigenaren/beheerders zelf gelegd. Zij hebben de handschoen opgepakt; in goed overleg hebben de eigenaren en beheerder van landgoederen en monumenten in het buitengebied hun bezoekers een mooi programma geboden. Verdere deelnemers waren Buitenplaats Vaeshartelt en Petite Suisse in Maastricht, Ontmoet Anna in het historische stationsgebouw van Meerssen en Château St. Gerlach in Houthem/Valkenburg aan de Geul. >>

 
 

Reconstructie Hoeve Klinkenberg

In de nieuwsbrief BGM van juli 2016 werd melding gemaakt van de aanvang van herstel en reconstructie van Rijksmonument Hoeve Klinkenberg te Rothem. Inmiddels zijn de contouren en gevels van twee van de verloren gegane bouwdelen, de koestal en grote schuur, weer herkenbaar. Op 29 juli 2017 is een open dag georganiseerd voor omwonenden en is uitleg gegeven over de geplande vakantiewoningen en de herbouw van de speklagen gevels. De heer Lambert Bischoff boeide alle aanwezigen met zijn uitleg over zijn leven op deze prachtige boerderij met zijn indrukwekkende geschiedenis. >>

 
 

Opknapbeurt Polferbos biedt kansen voor natuurontwikkeling

In Valkenburg aan de Geul zijn grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in en rond het Polferbos. De ingrepen zijn bedoeld om bijzondere natuurwaarden te ontwikkelen. Voor belangstellenden werd onlangs een rondleiding georganiseerd om de eerste resultaten te bewonderen. >>

 
 

Verkoop Landgoed La Petite Suisse - Villa Kanjel

Het bijzondere complex La Petite Suisse – Villa Kanjel behoorde oorspronkelijk bij ‘Regouts Lustenhof’ en omvat een landhuis, koetshuis met dienstwoningen en de parkaanleg met parkvijver en bossages, waardoor de Kanjelbeek loopt. Tegenwoordig is het landgoed onderdeel van Buitengoed Geul & Maas. In opdracht van de gemeente Maastricht organiseert Klement2 Rentmeesters een inschrijving per tender waarbij geïnteresseerden zich uiterlijk 23 oktober 2017 kandidaat kunnen stellen voor de aankoop en duurzame herbestemming van (een deel) van het landgoed. Hieraan voorafgaand is er een kijkdag. >>

 
 

Aankondiging Maas Trek 2017

Kom het RivierPark Maasvallei ontdekken tijdens de Maas Trek op zondag 1 oktober. We strijken neer in het zuidelijke deel van de Maasvallei, in de gemeenten Lanaken, Maastricht, Meerssen en Maasmechelen. Via een aantal wandelroutes (4, 6, 10, 12, 14 en 22 km) kunt u een ontdekkingstocht maken langs pareltjes zoals Herbricht, natuurgebied Hochter Bampd, Kasteel Borgharen en de prachtige nieuwe riviernatuur langs de oevers van de Maas in Geulle, Borgharen en Itteren. >>

 
 

Komende evenementen

Heeft u een activiteit, evenement of bijeenkomst in Buitengoed Geul & Maas die u via deze website en onze facebook-pagina met belangstellenden wilt delen? Stuur ons een mailtje. >>